Czynsz

Czym jest czynsz i co wchodzi w jego skład?

Kosztem ponoszonym co miesiąc przez właścicieli mieszkań i przez najemców jest czynsz. To opłata wynikająca z utrzymania lokalu i części wspólnych budynku wielorodzinnego. Zobacz, co właściwie wchodzi w skład czynszu. Co zawiera i jakie są obowiązkowe opłaty czynszowe?

Czym jest czynsz?

Przy zajmowaniu mieszkania w domu wielorodzinnym ponosisz koszty comiesięcznych opłat z tego tytułu. Jedną z nich jest czynsz. Co to jest? To opłata administracyjna ponoszona na rzecz spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej, czyli organu zarządzającego nieruchomością wspólną. Można powiedzieć też, że jest to comiesięczna opłata płacona na rzecz wynajmującego lokal przez jego najemcę.

Co wchodzi w skład czynszu? Co zawiera w ramach jednej opłaty? To elementy kosztowe niezależne od zarządcy nieruchomości oraz opłaty zależne.

Zobacz też:

Rodzaje biopaliw do ogrzewania domu

Czym jest kominek z płaszczem wodnym?

Jak dbać o ogród jesienią?

Rodzaje węgla opałowego

Opłaty czynszowe niezależne od zarządcy

W kategorii opłat czynszowych, które nie są zależne od zarządcy, należy wymienić przede wszystkim opłaty wynikające ze świadczeń, na które wspólnoty nie mają wpływu. Jakie będą to opłaty mieszkaniowe? Czynsz uwzględnia przy tym koszty nakładane na zarządcę przez podmioty zewnętrzne, np. urząd czy miejscowe wodociągi. Będą to zatem:

 • koszty eksploatacyjne,
 • opłaty za wodę (jeśli są one wliczane w czynsz),
 • opłaty za odprowadzanie ścieków,
 • opłaty za ogrzewanie – stałe i zmienne,
 • opłaty za energię elektryczną za części wspólne w budynku wielorodzinnym,
 • opłaty za ochronę osiedla,
 • koszty wywozu śmieci,
 • podatek od nieruchomości.
Opłacenie czynszu

Wiele tego rodzaju opłat czynszowych nakładanych jest na mieszkańców poszczególnych lokali przez zewnętrzne podmioty, jak:

 • gmina – ustala ona wysokość podatku od nieruchomości, choć stawki tej daniny nie mogą być wyższe od odgórnie wskazanych ustawowo;
 • przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – dotyczy to opłat za wodę i odprowadzanie ścieków, a regulatorem cen jest w tym przypadku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie;
 • ciepłownia – ustala stałe oraz zmienne koszty dostawy energii cieplnej;
 • elektrownia – dotyczy to opłat za energię elektryczną za oświetlenie czy zasilanie części wspólnych budynku, jak korytarze, garaże, klatki schodowe i tym podobne;
 • firma ochroniarska.

Opłaty czynszowe zależne od zarządcy

Wśród opłat mieszkaniowych w czynsz wlicza się i takie, które są zależne od zarządcy nieruchomości. Zależą do nich:

 • koszt ubezpieczenia nieruchomości,
 • opłata eksploatacyjna,
 • odpis na fundusz remontowy, z którego opłacane są planowane i doraźne, niezbędne remonty,
 • koszty konserwacji domofonów czy dźwigów,
 • opłata za dzierżawę wodomierzy czy podzielników ciepła montowanych na grzejnikach.

Zarządca ustala opłatę eksploatacyjną wchodzącą w skład czynszu za mieszkanie na podstawie metrażu lokalu. W jej skład wchodzą koszty ponoszone z tytułu sprzątania np. klatek schodowych czy chodników wokół bloku, koszenia trawy i odśnieżania. Opłata eksploatacyjna obejmować może również pensje pracowników spółdzielni czy zarządu wspólnoty. Koszt ten jest czynszem administracyjnym ponoszonym z tytułu administrowania budynkiem.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *