Ubezpieczenie od kradzieży domu w praktyce

Ubezpieczenie od kradzieży domu w praktyce

Raport Grupy Europa z 2019 roku wskazywał, że blisko 80 proc. Polaków ubezpiecza swoje nieruchomości – domy i mieszkania. Ubezpieczenie mienia jest więc już standardem. Ponad połowa badanych przyznaje, że od wielu lat chroni w ten sposób swój dobytek. Jak ubezpieczyć dom od kradzieży? Co jeszcze może wchodzić w zakres polisy zawieranej z wybranym towarzystwem?

Wymagania do ubezpieczenia domu

Ubezpieczenie domu jest zaliczane do grona ubezpieczeń mienia, czyli można określić je majątkowym. Ubezpieczającym jest najczęściej właściciel nieruchomości, a obiektem chronionym przed różnymi ryzykami będzie dom lub mieszkanie. Każde towarzystwo może dowolnie definiować owe ryzyka i przygotowywać standardowe lub bardziej rozbudowane, dopasowane do Twoich oczekiwań oraz możliwości oferty ubezpieczenia domu. Nie jest to bowiem obowiązkowa polisa dla klienta, jak w przypadku komunikacyjnego OC.

Najczęściej ubezpieczenie domu od kradzieży z włamaniem to jego rozszerzona wersja. Ma ono zastosowanie nie tylko do stałych elementów domu – ścian, podłóg, stropów czy dachu, ale do znajdujących się wewnątrz budynku ruchomości. Jeśli chcesz wykupić ubezpieczenie na dom i polisa ma obejmować także ryzyko kradzieży, należy je dołączyć do ubezpieczenia głównego. Gdyby doszło do włamania oraz kradzieży, zasadniczo powinieneś uzyskać z ubezpieczenia od kradzieży domu czy mieszkania wypłatę świadczenia z polisy. Jednak w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia mogą pojawić się dodatkowe wymagania w odniesieniu do kradzieży elementu stałego czy ruchomości, których zaistnienie będzie dopiero zobowiązywało towarzystwo do dokonania wypłaty.

Ubezpieczenie domu

Polisa ubezpieczeniowa domu

Zanim podpiszesz umowę na ubezpieczenie od włamania i kradzieży, sprawdź dokładnie, jaką odpowiedzialność w różnych przypadkach, gdy Twoja nieruchomość jest narażona na uszczerbek, ponosi towarzystwo. W OWU ubezpieczenia domów można znaleźć informacje o tym, że podstawowa polisa obejmuje tylko ochronę stałych elementów nieruchomości przed ogniem i innymi zdarzeniami losowymi. Dlatego włamanie oraz kradzież np. sprzętu RTV i komputerowego nie spowoduje, ze możesz liczyć na wypłatę odszkodowania.

Zobacz też:  Zagrożenie ze strony gazów palnych

Zadbaj o to, by wybrana polisa ubezpieczeniowa mieszkania czy domu uwzględniała ryzyko kradzieży z włamaniem lub rabunku, które mogą dotyczyć:

  • stałych elementów nieruchomości,
  • stałych elementów wyposażenia domu czy mieszkania,
  • ruchomości domowych,
  • wartości pieniężnych,
  • przedmiotów wartościowych.

Zwróć ponadto uwagę na to, czy umowa ubezpieczenia uwzględnia mienie wyszczególnione w niej w chronionym miejscu, tj. w Twoim domu. Osobne ubezpieczenie czasami trzeba dokupić do murów i stałych elementów, by ryzyko kradzieży było w nim uwzględnione. W standardowej polisie na dom najczęściej nie ma ochrony ruchomości domowych.

Ubezpieczenie mieszkania – jakie dokumenty?

Każde towarzystwo może samo wskazać dokumenty, jakie będą potrzebne do zawarcia umowy ubezpieczenia od kradzieży z włamaniem dla Twojego domu czy mieszkania. Najczęściej wśród wymaganych zaświadczeń znajdą się:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, np. akt własności,
  • wykaz ubezpieczanego mienia wraz z np. rachunkami związanymi z ich nabyciem,
  • oświadczenie o tym, jakie środki pieniężne klient przechowuje w domu,
  • dokumenty osobowe,
  • wycena nieruchomości obejmowanej ubezpieczeniem.

Ubezpieczyciel będzie wymagał od klienta zawarcia polisy zabezpieczenia domu czy mieszkania od kradzieży z włamaniem. Warto wcześniej dokładnie zapoznać się z OWU.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *