Biomasa pelet

Rodzaje biopaliw do ogrzewania domu

System ogrzewania w domu jednorodzinnym może opierać się na różnego rodzaju urządzeniach grzewczych. Wśród nich wymienia się kocioł na bioopał, który jest uznawany za jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań w tym zakresie. Poznaj rodzaje biopaliw, które służą do ogrzewania domu. Które z nich są najbardziej ekologiczne, a przy tym pozwalają na oszczędne kreowanie pożądanej temperatury we wnętrzach?

Ogrzewanie biomasą

Kotły na biomasę mogą skutecznie zapewnić Ci ogrzewanie domu jednorodzinnego. Czym jest biomasa? To masa organiczna, która może być zawarta i jednocześnie dostarczana z organizmów zwierzęcych i roślinnych. Inna definicja wskazuje, że jest to najstarsze i wbrew pozorom powszechnie wykorzystywane odnawialne źródło energii, zawierające węgiel pochodzenia organicznego.

Polskie prawo uznaje, że biomasa to wszelkie substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, w stanie stałym lub ciekłym, które ulegają biodegradacji. Mogą pochodzić z:

  • produktów, odpadów, pozostałości z produkcji rolnej i leśnej,
  • przemysłu przetwarzającego ich produkty,
  • części pozostałych odpadów, które podlegają biodegradacji.

Biomasę w formie stałej zalicza się do biopaliw pierwotnych, takich jak drewno liściaste, zrębki i wszelkiego rodzaju pelety. Paliwa takie mogą być w sposób bezpośredni spalane w kotłach do ogrzewania domowego. Najlepiej, by w biomasie znajdowało się możliwie jak najmniej wody. Stałą jej formę uzyskuje się przede wszystkim z drzew i roślin energetycznych.

Popularną formą biomasy spalanej w piecach w domach w całej Polsce są pelet i brykiet. Pelet to tak zwane granulaty produkowane z pozostałości drzewnych, głównie trocin i wiórów. Natomiast brykiet to biopaliwo wytwarzane z każdego rodzaju fitomasy, ale przeważnie ze:

  • słomy,
  • zrębek drzewnych,
  • trocin,
  • wiórów.

Ogrzewanie biomasą nie wyklucza zastosowania pieca gazowego czy olejowego, ale trzeba wykorzystać przy tym odpowiednie urządzenie i ekologiczny opał.

Bio pelet

Ogrzewanie bioolejem

Przy stosowaniu kotłów na biopaliwo możesz wykorzystywać również biomasę w formie ciekłej, czyli między innymi bioolej. Powstaje on przy użyciu procesu szybkiej pirolizy. Proces ten polega na przekształceniu biomasy w płynne paliwo poprzez jej zgazowanie bez dostępu tlenu. Następnie dochodzi do skondensowania substancji organicznych do postaci biooleju. W procesie szybkiej pirolizy powstają uboczne produkty procesu produkcji, jak biokoks i nieskroplone gazy, ale mogą być one wykorzystywane w kotle elektrowni w sposób jak najbardziej wydajny pod względem energetycznym.

Zobacz też:  Ogrzewanie klimatyzatorem – poznaj zalety wady i koszty tego rozwiązania

Ogrzewanie bioolejem może zastąpić ogrzewanie z wykorzystaniem płynnych paliw kopalnych. Bioolej może być produkowany np. ze zrębek leśnych czy produktów ubocznych z przemysłu drzewnego.

Zobacz też:

Czym ocieplić dach?

Ranking kotłów gazowych do 5000 zł

Aneks kuchenny czy oddzielna kuchnia?

Jak prawidłowo myć okna?

Ogrzewanie biogazem

Rodzajem biopaliwa jest też biogaz, czyli biomasa występująca w formie gazowej. Najczęściej stosuje się w tym zakresie holzgas oraz biogaz. Holzgas powstaje dzięki procesom zgazowania drewna. Proces ten pozwala na wytworzenie holzgasu, nazywanego również gazem drzewnym. Polega on na poddaniu drewna wpływowi powietrza jako czynnika zgazowującego. Dochodzi do kontrolowanego rozkładu termicznego.

Wartość opałowa holzgasu wynosi zaledwie 6-8 MJ/m3, co w porównaniu z drugim rodzajem gazowej biomasy – biogazem jest niewielką liczbą. Wartość opałowa biogazu wynosi 17-27 MJ/m3. Produkowany jest on w ramach fermentacji metanowej (anaerobowej), czyli w procesie rozkładu substancji organicznych, w wyniku którego dochodzi do wydzielania się metanu, dwutlenku węgla i wody, alkoholu i niższych kwasów organicznych. W jego produkcji wykorzystywane są:

  • odpady komunalne z wysypisk,
  • odpady zwierzęce z gospodarstw rolnych,
  • osady pochodzące z oczyszczalni ścieków.

Fermentacja metanowa zachodzi wieloetapowo, ale ostatecznie powstaje mieszanina gazów, z przewagą metanu.

Podobne wpisy

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *