Zagrożenie ze strony gazów palnych

Zagrożenie ze strony gazów palnych

Palność gazów jest jedną z ich cech fizycznych. W związku z tym ich użytkowanie budzi uzasadnione obawy. Sprawdźmy, jakie są najważniejsze zagrożenia związane z obsługą oraz dystrybucją gazów palnych.

Klasyfikacja gazów palnych

W wielu różnych branżach działalności gospodarczej, do różnorodnych zastosowań i procesów stosowane są lub produkowane niebezpieczne substancje, w tym gazy palne.

Definicja gazów wskazuje, że w ich przypadku mamy do czynienia z poruszającymi się i zderzającymi nawzajem w nieuporządkowany, chaotyczny sposób cząsteczkami, które są zdolne do wypełnienia dowolnej przestrzeni. Dzieli się je na kilka grup:

  • gazy obojętne,
  • gazy reaktywne,
  • gazy palne (łatwopalne),
  • gazy toksyczne (trujące),
  • gazy żrące.


Gazy palne charakteryzują się tym, że ulegają gwałtownym reakcjom, zwłaszcza w wyniku wymieszania się z tlenem i mogą wywoływać zapłon, a za jego pośrednictwem – pożar. Wybuch lub płomienie nie pojawiają się nigdy bez powodu. By doszło do takiego groźnego zdarzenia, muszą być spełnione pewne warunki, poza tym, nie każda mieszanina gazów od razu staje się łatwopalna.

Zagrożenie ze strony gazów palnych

Zagrożenie wybuchem i metody ograniczania niebezpieczeństwa

W zakładach przemysłowych sporadycznie może dochodzić do wycieków gazów palnych, które potencjalnie stają się zagrożeniem dla pracowników zakładu i mieszkańców pobliskich domów. Dlatego w miejscach narażonych na takie niebezpieczeństwo ważne jest stosowanie urządzeń wczesnego ostrzegania, jak urządzenia do detekcji gazu. Takie detektory alarmują o wycieku i dają czas, który pozwala na podjęcie działań naprawczych lub zabezpieczających.

Produkty te można kupić w ramach ogólnego, zintegrowanego systemu monitorowania i bezpieczeństwa. Dla ochrony przed wybuchem warto jest umieścić w zakładzie pracy, w domu czy w innych miejscach czujniki gazu – Sapel jest firmą, która ma w swojej ofercie takie urządzenia spełniające różne funkcje bezpieczeństwa. Między innymi są to detektory stacjonarne i przenośne. Stacjonarne sprzęty wykrywają zagrożenia pochodzące od gazów palnych, toksycznych oraz tlenu. Są przeznaczone do monitorowania procesów i pozwalają skuteczniej chronić zakłady pracy czy majątek prywatny właściciela domu.

Natomiast przenośne detektory wykorzystywane są przez techników, serwisantów i monterów instalacji gazowych, których obowiązkiem jest zapewnienie szczelności instalacji lub wykrycie wycieków gazu i naprawa usterek.

Zobacz też:  Jaki rodzaj domofonu do domu jednorodzinnego wybrać?

Po co nam tlenomierz?

W kontekście gazów palnych często mówi się o konieczności sprawdzania zawartości tlenu w powietrzu. Nie można zapominać, że wzbogacanie tego powietrza w tlen powoduje zagrożenie. Kiedy stężenie tego drugiego wzrasta, potęguje to zapalność materiałów i gazów. Gdy osiąga ono poziom rzędu 24 proc., może samoistnie dojść do zapalenia się chociażby ubrań.

Tak wysokie stężenie stosowane jest przy spawaniu acetylenowo-tlenowym, w którym wykorzystuje się tlen i acetylen w celu wytworzenia bardzo wysokiej temperatury. Wówczas tlenomierz, czyli czujnik zawartości tlenu w powietrza, pozwala na ocenę jego stężenia i alarmowanie, gdy jest ono zbyt wysokie. Od owe stężenia zależy bowiem, czy mieszanka gazów wypełniających atmosferę znajduje się w granicach palności i stanowi realne zagrożenie wybuchu lub samozapłonu. Czujnik tego rodzaju przeznaczony do pracy w atmosferze wzbogaconej O2 musi przejść specjalną certyfikację.

Podobne wpisy

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *