Tak wygląda kondygnacja

Co to jest kondygnacja?

Kondygnacja — według definicji jest to poziom w budynku między dwoma stropami lub między stropem a dachem. Kondygnacje budynku stanowią jego przestrzenną strukturę i są wykorzystywane do celów mieszkalnych, użytkowych lub technicznych. Podział na kondygnacje ma wpływ na wykończenie wnętrza oraz na kształt budynku z zewnątrz. W przypadku budynków mieszkalnych kondygnacje powinny być tak zaprojektowane, aby umożliwić wygodne korzystanie z pomieszczeń, a także uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

Definicja kondygnacji w SJP

Słownik Języka Polskiego podaje, że kondygnacja to:

 • każdy z poziomów, na jakie podzielona jest budowla;
 • jedna z części czegoś składającego się z poziomów.

Definicja ta wskazuje, że w jednym budynku może być wiele kondygnacji. Pojęcie kondygnacji znacznie szerzej opisano jednak w przepisach prawa i podręcznikach budowlanych.

Czym są kondygnacje nadziemne?

Kondygnacje naziemne to wszystkie poziomy budynku, znajdujące się powyżej poziomu gruntu. Mogą one obejmować piwnice znajdujące się powyżej gruntu, partery, piętra oraz poddasza użytkowe. Te kondygnacje są najbardziej widoczne i często wykorzystuje się je w budynkach mieszkalnych, biurowych, handlowych i wielu innych. Każda kondygnacja może zostać przystosowana do odpowiednich funkcji i zastosowań w zależności od potrzeb i charakterystyki danego obiektu.

W nowoczesnych budynkach kondygnacje naziemne łączy się z nowoczesnymi systemami wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, a także z zaawansowanymi technologiami w zakresie bezpieczeństwa i komunikacji.

Co zalicza się do kondygnacji podziemnej?

Kondygnacje podziemne to poziomy budynku przynajmniej częściowo ulokowane poniżej powierzchni gruntu. Najczęściej są to piwnice, garaże podziemne czy magazyny. W nowoczesnych budynkach wielofunkcyjnych kondygnacje podziemne mogą również obejmować sale konferencyjne, sale kinowe, baseny czy kluby fitness.

Ze względu na swoje położenie, kondygnacje podziemne muszą spełniać specyficzne wymagania techniczne, zwłaszcza w zakresie izolacji wodnej, wentylacji oraz bezpieczeństwa. W wielu przypadkach pomieszczenia te są całkowicie pozbawione naturalnego oświetlenia. Kondygnacje podziemne, ze względu na ich specyfikę, wymagają starannego projektowania i realizacji.

Zobacz też:  Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Czym jest kondygnacja w domu jednorodzinnym?

Kondygnacja w domu jednorodzinnym może być podziemna i naziemna. Oto krótki opis typowych kondygnacji w takim budynku:

 1. Kondygnacje podziemne:
  • Piwnica: Tradycyjnie służy do przechowywania żywności, napojów, narzędzi czy sprzętu ogrodniczego. W nowoczesnych domach często przekształca się w pomieszczenia rekreacyjne, siłownie, pralnie czy warsztaty.
  • Suterena.
 2. Kondygnacje nadziemne:
  • Parter: To zazwyczaj główna kondygnacja mieszkalna. Często znajdują się tu główne wejście do domu, salon, kuchnia, jadalnia oraz łazienka. W niektórych domach parter może również zawierać gabinet lub sypialnię.
  • Piętro: Na tych kondygnacjach zwykle umieszcza się sypialnie, dodatkowe łazienki oraz inne pomieszczenia, takie jak biblioteka, gabinet czy pokoje dla dzieci. W wielu domach na piętrze znajduje się również balkon lub taras.
  • Poddasze użytkowe: może służyć jako dodatkowe sypialnie, pomieszczenia rekreacyjne czy magazynowe. Poddasza o odpowiedniej wysokości i izolacji mogą być bardzo funkcjonalne i stanowić dodatkową przestrzeń mieszkalną.

W zależności od projektu, wielkości działki oraz potrzeb inwestora, liczba kondygnacji naziemnych i podziemnych w domu jednorodzinnym może się różnić.

Pojęcie kondygnacja w polskim prawie

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r. zawiera definicję, która pomaga dodatkowo zrozumieć, czy dana część budynku to kondygnacja, czy też nie.

„(…) należy przez to rozumieć poziomą część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne.”.

Zawiera też zapis definicji kondygnacji podziemnej i naziemnej. W jej rozumieniu mówiąc o:

„(…) kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej poziomu przylegającego do niej terenu co najmniej w połowie jej wysokości w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią kondygnację;”

„(…) kondygnacji nadziemnej – należy przez to rozumieć każdą kondygnację niebędącą kondygnacją podziemną;”.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *