Mężczyzna ładuje pelety do kotła na paliwo stałe, pracując z biopaliwami.

Co to jest biopaliwo?

Słowo biopaliwo ma dwa pokrewne znaczenia. Według definicji jest to:

  1. Paliwo produkowane z surowców organicznych, zazwyczaj pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, stosowane jako alternatywa dla paliw kopalnych, takich jak benzyna czy olej napędowy. Przykłady biopaliw to etanol, biodiesel czy biogaz.
  2. Źródło energii uzyskane z materiałów biologicznych, które można wykorzystać do napędzania pojazdów lub do wytwarzania ciepła.

Przykład użycia: „Zastosowanie biopaliw może przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.”

Zobacz też:  Co to jest suwnica wieżowa?

Podobne wpisy