7
Rola inspektora nadzoru budowlanego jest kluczowa w procesie realizacji prac budowlanych, ponieważ inspektor stanowi gwarancję przestrzegania prawa budowlanego. Nadzór budowlany pełni funkcję opieki inspekcyjno-kontrolnej.
Nadzór budowlany czuwa nad każdym etapem budowy
Nadzór budowlany – rola i zadania