7
Rola inspektora nadzoru budowlanego jest kluczowa w procesie realizacji prac budowlanych, ponieważ inspektor stanowi gwarancję przestrzegania prawa budowlanego. Nadzór budowlany pełni funkcję opieki inspekcyjno-kontrolnej.
Nadzór budowlany czuwa nad każdym etapem budowy
Nadzór budowlany – rola i zadania
8
Kierownik budowy Kraków, poleca swoje usługi w zakresie nadzoru budowlanego budowy domu jednorodzinnego, garażu, domku gospodarczego, etc.

Oferuję Państwu następujące usługi:
- kierownik budowy
- nadzór nad pracami budowlanymi
- doradztwo budowlane
- kontrole przebiegu prac na budowie
- prowadzenie i uzupełnianie wpisów w dzienniku budowy
Posiadam uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Usługi Kierownika budowy świadczę na terenie Krakowa i okolicznych miejscowości.
Kierownik Budowy Kraków i okolice